Firemní večírek.com
«Zpět

SirAel výklady karet – Chlum u Hradce Králové 1866


výklad karet na firemní večírek

Hezký večer přeji,

řekl bych, že tentokrát nezaškodí trocha historie.

3. července 1866 se zde odehrál největší ozbrojený konflikt v dějinách naší země. A že se jich zde neodehrálo zrovna málo. V krvavé řeži prusko-rakouské války se střetlo cca 436 000! mužů. Rakousko zde utrpělo drtivou porážku, díky čemuž přišlo o své dosavadní výsostné postavení a výsledek celého konfliktu zásadním způsobem ovlivnil rozdělení moci v Evropě.
Historii, včetně důvodů rakouské porážky, přenechám odborníkům – koneckonců stačí google, každopádně místo jako takové rozhodně stojí za návštěvu. Na místě bitvy jsem byl „povinně“ se školou již při 125. výročí této bitvy, což byl rok 1991. Od té doby se mnohé změnilo. Muzeum, které je součástí památníku prošlo náročnou rekonstrukcí, stejně jako přilehlé občerstvení a rozhledna. Za zmínku stojí památník padlých vojáků, z něhož pochází i výklad, stejně jako historka, kterou si pamatuji již z výše zmíněné školní výpravy.
Údajně byla válečná vřava a řež natolik zběsilá, že krev vojáků tekla úvozem až dolů do vesnice a lesík zvaný Zíb, o nějž se vedla jedna z největších šarvátek, je do dnešních dnů znám jako „nepokácitelný“, neboť v každém stromu je bezpočet olověných kulek z tehdy nedokonalých ručnic.

Toliko historie. Pieta místa mi nedovolila žádné experimenty, jen jsem zkrátka poprosil o „vzkaz“ či poselství. Zde je výsledek:

8 křížová, 10 piková, 4 křížová – v prvním řádku – velká aktivita a rychlost, která následně vedla k totální zkáze a bolesti. Každá bolest ovšem představuje zároveň katarzi a uvolnění.
Dáma srdcová a kluk kárový – Ne vždy je řešením „mužský“, patriarchální způsob, čili násilí. Není vůbec od věci vidět svět i ženským způsobem. Jestliže se agresivní mužská energie nechá YINovým – čili feminním způsobem kultivovat, může to mít pozitivní důsledky pro všechny zúčastněné strany.
6 piková to jen potvrzuje – riziko vyrazit na cestu, o níž nevím přesně kam vede, každopádně je toho třeba… Anebo to je úplně jinak, to už nechávám na vás. Nicméně místo jako takové rozhodně stojí za vidění.

Na viděnou

Jiří “SirAel” Levínský