Firemní večírek.com
«Zpět

SirAel – narozeninový výklad karet


Hezký bouřkový, červnový večer,

v uplynulém týdnu to bylo právě 42 let, co moje maličkost spatřila světlo tohoto světa. A to už je důvod se tak trochu zamyslet, zabilancovat, uvědomit si, ocenit i kroutit hlavou, co vše je za tento čas možno prožít. A rovněž tak je to příležitost k náhledu na „okolnosti věcí příštích“ – tedy výklad karet na nejbližší období.

Tři karty plus – horní, plus dvě doplňkové. Vždy, když se v hlavní pozici výkladu objeví jakákoliv karta Velké Arkány, je třeba to vzít v patrnost, jelikož to značí velké životní (osudové) změny v životě tazatele. Sejdou-li se dvě, je to zajímavá shoda okolností a sejdou-li se tři ze tří???!! Máucta!!

MÁG ukazuje, že všechny tvořivé síly jsou připraveny k použití správným způsobem, což dokládá i karta MÍRNOST. Tazatel již okusil co znamená v životě nadbytek i nedostatek, stejně jako že jedna a tatáž věc může za jistých okolností léčit a jindy ničit.. Naopak MĚSÍC, poukazuje na podléhání klamu vlastních přesvědčení a domněnek, cesta za přeludem – samotný měsíc na obloze rovněž nesvítí, jen odráží sluneční světlo…

Dvě karty objasňující blíže význam prvních tří – VELEKNĚŽ – naznačuje autoritu a jistou hloubku pochopení věcí, dějů a vztahů. Každé zrnko moudrosti představuje osobně prožitou zkušenost, která si v současné situaci žádá rázných kroků a řešení, včetně neobvyklých a netradičních způsobů jednání – KRÁLOVNA MEČŮ. Vzhledem k tomu, že TAROT má primárně fungovat jako zrcadlo vlastního duchovního směřování, je na místě uznat, že karty opět nelžou. Jen umět správně interpretovat a poté přijmout jejich poselství už bývá občas větší (V)oříšek…

Jiří “SirAel” Levínský