Firemní večírek.com
«Zpět

Ďáblovy obrázky – historie a původ


O původu hracích a potažmo i vykládacích karet bylo napsáno mnoho knih, článků a publikací. Co autor to poněkud jiný názor. Na jednom se však shodnou všichni – skutečný původ karet je zkrátka neznámý a zůstává obestřen tajemstvím.

Nejčastěji se dozvíme, že je mohli do Evropy přinést kočovní cikání odněkud z Asie, případně křižáci při návratu z některé ze ‘Svatých válek’ při svých pokusech vyrvat Svatou zemi z rukou bezvěrců. Karty se poté staly velmi oblíbenou kratochvílí zejména mezi šlechtou a popularita karetních her i kartářek a věštců přetrvala dodnes…

Protože mě karty ve všech svých podobách provázejí životem již více než 20 let, podělím se o jednu z možností o jejich původu, která je mi blízká.

Snad někdy na začátku 18 století vznikla kouzelná báje o původu karet. Místem děje by mohla být bájná Atlantida, či impérium starověkého Egypta…

Barbaři prolomili hradby obránců města a to je tak odsouzeno k zániku. V sále hlavní svatyně místního chrámu se sešli všichni moudří kněží a radí se, jak zabránit tomu, aby veškeré jejich poznatky, spisy a moudré knihy, které barbaři budou pokládat za bezcenné, nebyly spáleny a jak toto vědění zachovat i pro budoucí pokolení. Nejstarší a nejmoudřejší z nich usoudí, že jestliže není možné se spolehnout na vznešené vlastnosti lidstva, bude lepší spoléhat na jeho hříšnou povahu. A tak vytvořili balíček karet a pomocí symbolů do něj ukryli nejvyšší pravdy a znalosti o životě, vesmíru i člověku, aby díky slabosti lidí pro hazard, zůstala tato tajemství zachována. A stalo se…